PrIvAcy Policy

GDPR – COOKIES

Door gebruik te maken van de website van Golden Years geeft u als bezoeker van onze website aan het GDPR-beleid van Golden Years te aanvaarden. Het GDPR-beleid is van toepassing op alle diensten van Golden Years.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, gsm-of telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, ……..

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van Golden Years . In uw browser beginnen ze met “https://www.golden-years.be” Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die
 • u contact met ons
 • u van onze producten en diensten gebruik

U bent beschermd op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen:

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen;
 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw
 1. Verwerkte gegevens:

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze vier situaties:

U raadpleegt een of meerdere pagina’s.

IP-adres.

U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail.

Naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, gsm n°, telefoonnummer, dat u ingeeft.

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

Metadata

Dit betreft gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd wanneer u de website, producten of services van (naam) gebruikt. In veel gevallen gebeurt het verzamelen of genereren van metadata automatisch bij gebruik van een computerapparaat of is inherent aan het verzenden van gegevens via computernetwerken, zoals het internet. Dergelijke gegevens omvatten gebeurtenissen die zich voordoen in de gebruikersinterface, en andere gebeurtenissen op het gebied van het gebruik van het apparaat, IP-adressen, unieke apparaat- id’s, MAC-adressen van WiFi- en Bluetooth-apparaten, cookies en records van computeractiviteit.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het Register van Gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd
 1. Gebruik van cookies:

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u onze website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de website van Golden Years worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser. Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist.

De website van Golden Years maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren op te slagen. Om een inzicht te verkrijgen in de gebruikersstatistieken maken we gebruik van Google Analytics cookies.

Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. We gebruiken drie varianten: functionele, analytische en marketingcookies.

Functionele cookies

Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee sla je jouw websitevoorkeuren op, log je automatisch in op onze website.

_cfduid

Cloudflare

Deze cookie wordt gebruikt door het contentnetwerk Cloudflare voor het identificeren van afzonderlijke clients achter een gedeeld IP-adres en het instellen van de beveiliging op basis van deze clients. Er wordt niet gerelateerd aan een gebruikers-ID en er worden geen persoonlijk gegevens opgeslagen.

ci_session

Yes-CMS

(CMS-platform van deze website)

Functionele cookies met betrekking tot de gebruikerssessie, noodzakelijk voor correcte werking van de website. Door het genereren van een willekeurige en geëncrypteerde code kan de site bezoekers (anoniem) identificeren. Deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van uw sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer u de pagina herlaadt of een fout maakt.

user_id

Yes-CMS

Een cookie die verbinding maakt met het centrale cms platform en ervoor zorgt dat de juiste website weergegeven

worden.

Analytische cookies

We willen we elke dag van je leren. Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt.

_ga

Google Analytics

Door deze cookie kunnen we unieke gebruikers van elkaar onderscheiden en meten hoe ze de website gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van een willekeurig gegenereerde

IDcode.

_gat

Google Analytics

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Het bevat geen

persoonlijke informatie.

_gid

Google Analytics

Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze

productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.

collect

Google Analytics

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en

marketingkanalen.

Marketingcookies

We zijn dol op campagneresultaten. De performancecookie meet hoe succesvol onze collecties zijn.

Tot slot helpen trackingcookies ons te begrijpen of je geïnteresseerd bent in een van onze producten. Zo kunnen we je tijdens het browsen een mooie aanbieding tonen.

NID

Google

Dankzij deze cookie worden je voorkeuren bijgehouden voor websites van Google en kan je artikelen delen via Google+. Ook laat Google je dankzij deze cookie relevante advertenties zien.

Deze informatie delen we met Google.

Verwijderen en uitschakelen van cookies

Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1-knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla

Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

 1. Hoe gebruiken wij verzamelde gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten – zoals een bijvoorbeeld een vraag om onze nieuwsbrief te ontvangen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Golden Years of die van een derde GDPR-compliant partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een e-mail of een bericht via een ander communicatiekanaal naar ons verzendt, is het mogelijk dat we ook die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Golden Years of die van een derde partij. Wij waken erover enkel te werken met GDPR-compliant partners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Golden Years kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van (naam) of die van een derde partij. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit [1]GDPR-beleid tenzij Golden Years van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

 1. Bewaringsduur:

De gegevens worden door Golden Years bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden de gegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

 1. Veiligheid:

(naam) waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

(naam) heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • Alle personen die namens Golden Years van uw gegevens kunnen kennis nemen, zijn strikt gehouden aan de geheimhouding
 • Golden Years hanteert een gebruikersnaam-en wachtwoordbeleid op al zijn informatietechnologie-systemen.
 • Golden Years zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
 • Golden Years maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische .
 • Alle medewerkers van Golden Years werden uitvoerig geïnformeerd en gesensibiliseerd met betrekking tot het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Golden Years kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de naleving van de GDPR- regelgeving van andere websites en bronnen.

 1. Aanpassen/uitschrijven van/op de nieuwsbrief van Golden Years :

Onderaan iedere mailing van de nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen of om u af te melden.

 1. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen:

U heeft als bezoeker of als klant van Golden Years bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken:

 • het recht van inzage;
 • het recht op rechtzetting;
 • het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Golden Yearsof door één van zijn verwerkers;
 • het recht om de door u verstrekte gegevens door Golden Years te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij;
 • het recht om gegevens te laten

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

Contactgegevens:

Per e-mail: info@golden-years.be

Per brief: Golden Years, Laila verschueren, Louis Paul boonstr 17 b2, 9150 Kruibeke –   info@golden-years.be – 0475 74 99 38

 1. Klachten:

Als u vindt dat Golden Years uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

 1. Wijzigingen:

Wijzigingen in de GDPR-regelgeving en/of aanpassingen in de operationele uitvoering ervan kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het GDPR-beleid van Golden Years. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit document te raadplegen.

[2]

 1. Contact:

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail: [i]info@golden-years.be

Per brief: Golden Years, Laila verschueren Louis Paul boonstr 17b2 9150 Kruibeke